Solceller

Sammen med ordrebekræftelsen kommer der en faktura på 1. ratebetaling.

Der faktureres 50 % af anlægsprisen inkl. montage, sammen med ordrebekræftelsen.

Montageskinner og solceller sendes, når 1. ratebetalingen er registreret.

Elektrikeren medbringer inverteren, der laver jævnstrøm om til vekselstrøm.

Elektrikeren tilmelder anlægget til dit forsyningselskab og Energinet.dk

Når anlægget er idriftsat fremsendes slutafregning.

Servicemappe med datablade og økonomiberegninger fremsendes.

Hjælpeskema vedr. skat sendes elektronisk.

Husstandsvindmøller

Når aftalen er underskrevet fremsendes ordrebekræftelse og faktura på DKK 4.000,- exl. moms.

De kommunale ansøgningsproces går i gang.

Efter ca. 2-4 uger laves nabohøring.

Hvis der ikke kommer relevante indsigelser, gives der landzonetilladelse.

Landzonetilladelsen har efter offentliggørelse i de lokale medier, 4 ugers klagefrist.

Efter endt klagefrist behandles evt. klager, og sagen overgår til byggesagsafdelingen, som udsteder en byggetilladelse.

Der skal forventes en sagsbehandlingstid på mellem 8 uger og 8 mdr. afhængig af kommune.

Husstandsvindmøller leveres ca. 8 – 12 uger efter bestilling, og 1. ratebetaling på 50% har fundet sted.

Alternativt kan deponering eller garantistillelse også anvendes.

3Senergy.dk vejleder i / eller søger energibesparelsen til kunden.

Luk menu