Nyt lovforslag er vedtaget for møller

D. 11 februar 2015 vedtog man for første gang et nyt regelsæt for husstandsvindmøller, efter man lukkede for nettomåleordningen 21.12.2012 det holdt dog kort og efter at være blevet ændret 4 gange samme år, blev loven trukket tilbage igen lige inden jul 2015.

Vi har pt ikke vished for om det nye forslag bliver vedtaget.

Der er en begrænset pulje og afregningsprisen pr kWh,. er reduceret med 38 øre for en mølle med op til 10 kw og 15 øre for en mølle fra 10 til 25 kw

Det er ikke muligt at ansøge om forhøjet afregning til ikke vedtaget lovforslag

Vi opfordre dog til at interesserede søger om kommunal tilladelse og derigennem er klar når der kommer en åbning

Der er dog en del der er kommet i klemme på grund af den pludselige tilbagetrækning af loven og vi har flere sager i energiklageankenævnet som først giver svar i 2017

D 11. feb. 2015 blev nyt forslaget ophævet til lov vedr. for husstandsvindmøller, fra 0 – 25 kw.

Denne regel eller lov blev trukket tilbage igen ca. 22 dec. 2015

Møller fra 0 – 10 kW vil få afregnet overskudsproduktion med DKK 2,50 pr leveret kwh.

Møller fra 10 – 25 kW vil få afregnet overskudsproduktion med DKK 1,50 pr leveret kwh.

Produktionen kan afregnes via forbrugsmåleren, dvs. at eget forbrug modregnes.

Der kan evt. opsættes særskilt afregningsmåler, hvorved 99% af produktionen kan sælges

Ordningen løber i 20 år, men gælder kun for dem der tilslutter sig ordningen inden udgangen af 2016

Landzonetilladelse

Alle møller kræver en landzonetilladelse, hvis de skal stå uden for byen.
I industriområder er det også muligt at få lov at stille en mølle op, men sjældent rentabelt.

Når du køber din husstandsvindmølle gennem 3S Energi Renovering, sørger vi for alt papirarbejde.

Ansøgning tager mellem 8 uger og 8 måneder inden der forelægger en byggetilladelse.

En Husstandsvindmølle

  • er maksimalt 25 m høj
  • har maksimalt 200 m2 vingeareal
  • må maksimalt støje 42 decibel, 15 m fra din nabos beboelse (ca 150 m afstand)
  • placeret tæt på boligområder (støjfølsomme områder) skal halveres lydmæssigt, og det gøres ved en afstand på ca. 300 m.

3S Energi Renovering undersøger byggelinjer og fredningsforhold inden besøg.

Støjbekendtgørelsen

Der er udarbejdet helt klare regler for, hvor meget en mølle lydmæssigt må belaste omgivelserne.

Læs: Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Ønsker du en husstandsvindmølle?

Se hvad vi kan tilbyde dig under: husstandsvindmøller.

Luk menu